Objednávkové formuláre

Rozhranie na zadávanie zákaziek

Využitie týchto formulárov zrýchli spracovanie Vašej objednávky.
Kliknutím na jednotlivé tlačítka môžete vyplniť jednoduchý formulár s dátami Vašej zákazky.
Po vyplnení odošlete zákazku ku nám a zároveň Vám príde do emailu kópia - potvrdenie.
Viete nám poslať kompletné zadanie objednávky aj grafiku.
Grafiku môžete poslať aj cez kontakt

Sekcia Admin je neverejná, len na interné potreby.
Administrácia (neverejná)

admin
Vyhledávání