Vyhledávání

...iný pohľad na vec

limitom je len fantázia

Filmovanie a fotenie dronom

Neporovnateľne výhodnejšie a efektívnejšie, ako práce bežným pilotovaným lietadlom.
Môžeme vykonávať činnosti inak nereálne. Použitím konkurenčných technológií
by mohli byť niekoľkonásobne drahšie a náročnejšie.
Dynamické alebo statické.
Fotografia alebo plne stabilizované video. Je to len na Vás.

Certifikovaný pilot

Vlastním všetky povolenia, registrácie a absolvoval som úspešne všetky skúšky na Dopravnom úrade.
Bezpečnosť na prvom mieste.
Oprávnenia na výkon leteckých prác

Povolenia na výkon leteckých prác ma oprávňujú na práce v kategórii prevádzky A aj B podľa Rozhodnutia DÚ č. 2/2019 zo 14.11. 2019.
Komerčnú činnosť nesmie vykonávať/poskytovať hobby pilot.Kvalita spracovania

Kvalita je základom úspechu pre obe zúčastnené strany.
Vlastníme všetky potrebné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, aby odovzdané dielo bolo čo najlepšie spracované.
Samotná prevádzka lietadla je relatívne tichá a ekologická, nevyžaduje zvláštne podmienky k vzletu.
+421 905 711299
Bratislavská 61
91105 Trenčín
Slovensko