Súkromie

podrobný popis nakladania s osobnými údajmi

Zásady a podmienky súkromia

Vaše súkromie a bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Tento dokument zásad ochrany osobných údajov popisuje typy informácií, ktoré sú alebo môžu byť zhromažďované, používané alebo zdieľané spoločnosťou REKLAMA68.COM, keď navštívite, alebo používate tento web.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo požadujete viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov alebo o tom, ako narábame s používateľskými údajmi a osobnými údajmi, alebo chcete odvolať svoj súhlas s ďalším zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Definície

REKLAMA68.COM prevádzkuje web r.Fly studio, Trenčín. (označované ako „ja“, „ja“, „náš“, „nás“ alebo „my“). Ako zákazník tejto služby ste podľa tejto zmluvy „Používateľ“, „Návštevník“ alebo „Vy“. Webová lokalita alebo akékoľvek nami ponúkané služby sa budú označovať ako „webová lokalita“ alebo „služba“. Externé služby alebo integrácie sa budú označovať ako aplikácie „Externý poskytovateľ“ alebo „Externá služba“.

Zber dát

Podľa štandardných postupov používania protokolových súborov tieto súbory automaticky zaznamenávajú návštevy, keď navštívite webovú stránku, môžu obsahovať informácie o vašom webovom prehliadači, môžu zaznamenávať niektoré súbory cookie, ktoré sú nainštalované na vašom zariadení, IP adresu, ISP, časové pásmo a časová pečiatka, odkazujúce/výstupné stránky, počet kliknutí. Účelom týchto informácií je analyzovať trendy, spravovať túto webovú stránku, sledovať pohyb používateľov na tejto webovej stránke a zhromažďovať demografické informácie a nie sú prepojené so žiadnymi informáciami, ktoré je možné osobne identifikovať. Okrem toho, keď si prehliadate webovú stránku, môžeme zhromažďovať informácie o podstránkach, ktoré si prezeráte.
Môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje o vás, ako je vaše meno, názov organizácie/spoločnosti, adresa, e-mailová adresa alebo iné osobné údaje, ak nám ich poskytnete pri registrácii, nákupe, kontaktovaní alebo inými spôsobmi. Osobné údaje požadujeme iba vtedy, keď ich skutočne potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu (napríklad ak si objednáte prostredníctvom webovej stránky). Zhromažďujeme ich spravodlivými a zákonnými prostriedkami, s vaším vedomím a súhlasom.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Nezdieľame, nepredávame, neobchodujeme ani neprenajímame žiadne osobné identifikačné údaje verejne ani s tretími stranami, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, ak porušíte naše Podmienky používania alebo keď nám to pomôže uľahčiť našu službu. Napríklad modul internetového obchodu môže vyžadovať služby tretích strán, ako je PayPal alebo iní Spracovatelia platieb, môžeme tiež používať štatistické služby ako Google Analytics, Facebook Pixel a ďalšie. Každá z týchto služieb má svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, napríklad: PayPal, Google Analytics. Aby sme mohli poskytovať určité funkcie, môžeme sa spoľahnúť na iné služby tretích strán, ako sú poskytovatelia platieb a účtovníctva alebo služby, poskytovatelia podpory alebo komunikácie a ďalšie služby, vyhradzujeme si právo nasledovať, ako interagujete s akoukoľvek z poskytovaných služieb. Môžeme zhromažďovať a používať Neosobné informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť Službu, prispôsobiť vaše skúsenosti a analyzovať používanie Služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov neobmedzujú naše používanie alebo zverejňovanie zhromaždených neosobných informácií. Vyhradzujeme si právo zhromažďovať, používať a zverejňovať takéto neosobné informácie našim partnerom, inzerentom a iným tretím stranám podľa vlastného uváženia.

Cookies

REKLAMA68.COM používa „cookies“, čo sú malé dátové súbory umiestnené na vašom zariadení iba vtedy, ak to nastavenia vášho prehliadača umožňujú a môžu obsahovať informácie ako jedinečné ID, predtým navštívené podstránky na tejto webovej stránke a/alebo iné informácie. Typy cookies, ktoré môžeme používať: Cookies relácie, Bezpečnostné cookies alebo preferenčné cookies. Súbory cookie môžete zakázať alebo vymazať v nastaveniach prehliadača.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nariadenie v práve EÚ o ochrane údajov a súkromia pre všetkých jednotlivcov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak ste európskym rezidentom, sme správcom vašich údajov a máte právo vedieť, ako sú vaše osobné údaje spracovávané, čo sme o vás zhromaždili a požiadať o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie týchto údajov. Okrem toho si uvedomte, že vaše informácie môžu byť prenesené mimo Európy, vrátane Kanady a Spojených štátov amerických. Prosím kontaktujte nás ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv GDPR. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo sťažnosti, obráťte sa na miestny úrad na ochranu údajov.

Uchovávanie údajov

Zhromaždené informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu, alebo pokiaľ a kým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií. Údaje, ktoré uchovávame, budeme chrániť komerčne prijateľnými prostriedkami, aby sme zabránili strate a krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, použitiu alebo úprave. Heslá zákazníkov, ktoré môžeme ukladať, sú uložené ako hash a pôvodné heslo nie je možné obnoviť.

Emailová komunikácia

Môžeme s vami komunikovať e-mailom alebo telefonicky ako odpoveď na vaše otázky alebo vám posielať oznámenia týkajúce sa služieb na základe osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na zasielanie aktualizácií a inej propagačnej komunikácie, ak dostaneme váš súhlas. Ak si už neželáte dostávať tieto e-mailové aktualizácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z ich prijímania podľa pokynov uvedených v každej komunikácii. Zvyčajne je to odkaz na odhlásenie.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok a budete presmerovaní na webové stránky tretej strany, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my neprijímame žiadnu zodpovednosť za tieto zásady alebo postupy. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na ktorúkoľvek z týchto webových stránok si prečítajte Zásady ochrany osobných údajov každej webovej lokality, ktorú navštívite.

Reklamy

Naša webová stránka môže zobrazovať reklamy, ktoré vám doručia naši reklamní partneri, ktorí môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a môžu nastavovať súbory cookie a webové majáky. Tieto súbory cookie pomáhajú reklamnému serveru rozpoznať vaše zariadenie pri každom doručení reklamy vám alebo iným používateľom vášho zariadenia. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na používanie REKLAMA68.COM a nevzťahujú sa na inzerentov alebo partnerov tretích strán.

Deti

Táto webová stránka neoslovuje žiadne osoby mladšie ako 18 rokov. Používaním webovej stránky vyhlasujete, že máte minimálne 18 rokov.

Nesledovať

Táto webová stránka nemení svoje postupy zhromažďovania a používania údajov, keď váš prehliadač odošle signál Nesledovať

Prevody podnikov

V prípade, že by sme predali REKLAMA68.COM, alebo v podstate celý náš majetok, alebo v nepravdepodobnom prípade, že štúdio r.Fly ukončí činnosť alebo vstúpi do konkurzu, vaše osobné údaje budú jedným z aktív, ktoré prevedie alebo získa tretia strana, ktorá môže pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že takéto prevody môžu nastať a sú povolené týmito Zásadami ochrany osobných údajov a že každý nadobúdateľ našich aktív môže naďalej používať vaše osobné údaje, ako je uvedené v týchto Zásadách.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo aktualizovať alebo upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny uverejníme na tejto stránke, preto si pred každým poskytnutím osobných údajov prečítajte tento dokument. Tieto zásady sú účinné od 22. 11. 2022. Vaše ďalšie používanie webovej stránky po siedmich (7) dňoch od akýchkoľvek zmien alebo revízií týchto zásad ochrany osobných údajov bude znamenať váš súhlas s podmienkami takýchto revidovaných zásad ochrany osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, ak vás znepokojuje, ako sa používajú vaše informácie.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.
Vyhledávání